Investujte do nemovitostí

Fixní úrok
6% p.a.

Výplata výnosů každý měsíc!
Vyzkoušejte na 3 měsíce.

✓ Investujte bezpečně prostřednictvím směnky

✓ Nedochází k poklesu hodnoty

✓ Investice je zajištěna zástavou nemovitostí

Směnka jako bezpečný investiční nástroj

Stabilní investice do směnečných závazků s určeným fixním úrokem jsou vhodné pro investory začátečníky, kteří hledají jistotu a pravidelný, dobře predikovatelný výnos investic. Při jejich držení nedochází k poklesu hodnoty a výše výnosu.

Směnka zabezpečuje flexibilní a rychlý vstup do investičního procesu s hmotně-právním nárokem věřitele na vrácení investice. Výnos v podobě úroků z cenného papíru je realizován prostřednictvím nájemních vztahů mezi bytovým družstvem a jeho družstevníky, či nájemníky.

Kdo směnku vystavuje?

Bytové družstvo Jak bydlet doma, IČ 077 33 968, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 0 Praha 10, zapsané pod spisovou značkou Dr 8706 vedenou u Městského soudu v Praze. Na trhu již více jak 12 let!

Vedení družstva zaujímají členové finanční skupiny, která v dílčích odvětvích spravuje kapitál přesahující 500 milionů korun, dále odborníci na obchod s nemovitostmi, pohledávkami a úvěry, jakož i osoby aktivně činné v insolvenčních řízeních a zkušenostmi z exekutorských úřadů a dražebních kanceláří.

Proč začít investovat s námi

Bezpečnost

Investice jsou kryty
majetkem společnosti

Efektivita

Vyšší úrok než u klasických
bankovních produktů

Fixní úrok

Víte, kolik vyděláte

Bez poplatků

Neplatíte žádné poplatky

Pohodlnost

O vše se podtaráme my

Vysoké zajištění investice

Od 2 milionů Kč

Důvěřuje nám již více než 3000 klientů
a v družstvu je přes 185 nemovitostí!

Výše inflace je aktuálně necelé 3 %. Nenechte své peníze ztrácet na ceně a zhodnoťte je.

Spočítejte si to s námi

Nemovitost působí jako jedno ze dvou základních krytí investice. Rychlá vymahatelnost je zajištěna směnkou, krytí podkladovým aktivem je zabezpečeno zástavním právem smluvním.

Společně zajišťují investorům nárok na vrácení jistiny a 6-ti procentní roční výnos.

  Kolik si přejete investovat?

  Na kolik let?

  Telefonní číslo
  Jak začít?

  Odešlete nezávaznou poptávku

  Do 24 hodin se s Vámi spojí náš konzultant, který s Vámi založí účet a zodpoví všechny Vaše dotazy

  Pošlete peníze

  Poptávka je naprosto nezávazná. V případě zájmu je možné si s konzultantem domluvit osobní schůzku
  a probrat vhodný investiční produkt. Rádi Vás poznáme osobně.


   Časté dotazy

   Jaké byty družstvo kupuje?

   Smyslem projektu je bezpečný nákup nemovitostí za okolností ekonomicky zajímavějších, než nabízí obvyklé režimy nákupu nemovitosti na trhu. Při nákupu nemovitosti je brán zřetel na rizika spojená s prodejem nemovitosti pod úrovní tržní ceny. Tato skutečnost eliminuje podmínky, za kterých je možné nemovitosti nabývat a jsou tak za různých okolností nabývány dobrovolným prodejem od předchozího majitele, v nedobrovolné dražbě a od insolvenčních správců.

   • Každý pracovní den koupí družstvo průměrně 1 nemovitost.
   • Nemovitosti jsou rozmístěny po celé republice, přibližně 6% nemovitostí spadá pod Prahu, popřípadě Brno.
   • Kupní cena je v průměru 70-75% tržní hodnoty nemovitosti.
   • Kupní cena včetně převodní daně činí průměrně 1-1,25 mil za nemovitost.
   • Roční suma nájemného, fondu oprav a dalších položek účtovaných členovi družstva činí ekvivalent 15% p.a. ze sumy kupní ceny a převodní daně.
   Jak družstvo funguje?

   Základní činností bytového družstva je vytváření podmínek pro uspokojování bytové potřeby jednotlivých aktuálních či budoucích členů družstva. Taková činnost v sobě zahrnuje, nikoli však výlučně, nákupy nemovitostí pro členy v případě nedostatku hotovosti, nákupy pro členy v případě nedosažení adekvátního hypotečního úvěru, nákupu novostaveb, výstavba a rekonstrukce rezidenčních budov, poskytování trvalého bydliště, aj.
   Režim družstevního bydlení se opět vrací na pořad dne, zejména s ohledem na nesmyslně přísnou úpravou zákona o spotřebitelském úvěru.

   Jak JBD pomáhá zadluženým fyz. osobám?

   Veřejně prospěšná činnost bytového družstva je podporována skupinou společností, které poskytují řešení zadluženým fyzickým osobám, obvykle přímo vlastnícím rezidentní nemovitosti v ČR. Primárním cílem je provést takové kroky, aby bylo možné dosáhnout refinancováním dluhu na bankovním trhu po „vyčištění“ negativní kreditní historie dlužníka z bankovních a nebankovních registrů klientských informací.

   Typickým klientem je fyzická osoba vlastnící nemovitost, jejiž nezajištěné dluhy jsou současnými věřiteli vymáhány v rámci exekučních řízení. Taková osoba nemá bez asistence šanci dosáhnout na bankovní refinancování, alternativou je pro ni buď ztráta nemovitosti nebo získání fakticky nesplatitelného „predátorského“ úvěru.

   Je to obchodně udržitelný model?
   1. Běžné provozní náklady družstva nepřekračující desítky tisíc korun na realizovaný případě a jsou kryté v rámci paušální taxy. Náklady tohoto typu jsou hrazeny, jako součást kupní ceny. Mezi běžné provozní náklady patří i odměny představenstva a dalších zaměstnanců družstva, jež jsou přeúčtovány každému družstevníkovi v měsíčním nájmu.
   2. Náklady spojené s odměnou za zprostředkování – odměna poskytovaná dodavatelům obchodních příležitostí a zprostředkovatelským skupinám, jako jsou realitní kanceláře, atd… Obvykle jde o cca 4-10% z kupní ceny v závislosti na zdroji nákupu (vyšší náklady jsou spojeny zejména s dražbou, či prodejem v insolvenčním řízení, kdy odměnu exekutora/insolvenčního správce započítáváme do nákladů obchodu). Náklady tohoto typu nese koncový uživatel nemovitosti, přičemž tyto náklady jsou započteny do celkové výše kupní ceny a družstevník je tak hradí prostřednictvím nájmu.
   3. Náklady spojené průběžně s vedením případu nepřekračují stovky korun měsíčně za každého jednotlivého člena družstva, na což je pamatováno v celkové výši měsíčního nájemného.

   Suma kupní ceny a veškerých jednorázových nákladů (převodní daň, atp) se musí vejít maximálně do 75% LTV (odhadované nikoli pouze znalci ale i spolupracující RK apod.). Výjimku mohou tvořit nemovitosti v Praze.

   Co je směnka?

   Je to typ cenného papíru, který vyjadřuje závazek vůči věřiteli, který spočívá v povinnosti splatit dlužnou částku a vyplacení výnosů z nich plynoucích k předem určeným datumům.